Graag stellen wij ons aan u voor: 'De Heeren van Montfoort'. Onze naam hebben wij in alle bescheidenheid geleend van de burggraven van Montfoort uit de 14de eeuw, de originele bewoners van Kasteel Montfoort. 

Zij waren in hun tijd heer en meester over de stad en hun heldhaftige geschiedenis heeft tot veel verhalen en mythes geleid. Zij werden de 'Heeren van Montfoort' genoemd. Hun invloed reikte tot ver buiten de stadsmuren en is nog altijd zichtbaar in het Kasteel, Het Oude Stadhuis en de Commanderij. Wij mogen ons de huidige bewoners noemen van deze historische panden en waken over het nalatenschap van de originele Heeren van Montfoort. 

U bent welkom in één van onze restaurants; Kasteel Montfoort, Het Oude Stadhuis en de Heeren van Montfoort. Graag denken wij mee over uw feest of borrel. Of stelt u zich eens voor: trouwen in de prachtige trouwkapel de Commanderij. Ook kunnen wij de catering en de aankleding verzorgen van uw feest of borrel op locatie.

Waan u voor één dag de burggraaf van Montfoort!
Als dat lukt, hebben wij ons werk goed gedaan. 

Met culinaire groet, 

De Heeren van Montfoort

Geke Ekelschot, Dave Mink en Michael Verkleij

_

Breng ook eens een bezoek aan het De Heeren van Montfoort

www.deheerenvanmontfoort.nl

_

Lees verder om meer te weten te komen over de originele Heeren van Montfoort:

Gedachtenistafel van de heeren van Montfoort 

Het schilderij op de achtergrond van deze pagina is te bewonderen in het Rijksmuseum: de Gedachtenistafel van de Heeren van Montfoort. Het is het oudst bewaard gebleven schilderij dat in het huidige Nederland is vervaardigd.

De Heeren van Montfoort zijn afgebeeld tussen de Heilige Anna en Sint-Joris. Van links naar rechts zijn dit burggraaf Jan I de Rovere van Montfoort, zijn oudoom Roelof de Rovere van Montfoort, de broer van burggraven Jan I en Zweder II, Willem de Rovere van Nesse, enHendrik de Rovere van Montfoort, de zoon van Roelof. Hendrik wordt vastgehouden door Sint-Joris. Dit staat symbool voor het feit dat hij als enige van de afgebeelde personen de Slag bij Warns overleefde. De anderen sneuvelden, net als hun aanvoerder Willem van Henegouwen. Hierdoor stierf de mannelijke lijn van het Huis van Holland uit. Onder de voorstelling staat de volgende tekst:

“In het jaar des Heren 1345 op Cosmas en Damianus [26 september] vonden samen met Willem van Henegouwen, graaf van Holland en Zeeland, heer van Friesland, de dood tegen de Friezen heer Jan van Montfoort, heer Roelof van Montfoort, heer Willem van Montfoort en veel van hun verwanten, vrienden en onder hun bevel staanden. Bidt voor hun aller zielen.”

Op het werk staat ook vermeld dat het in 1608 en nogmaals in 1770 gerestaureerd is. De vier wapens met helmen en (hertogelijke) kronen boven de vier heren van Montfoort zijn eveneens later aangebracht.


Herkomst

Het schilderij werd circa 1380/1400 in opdracht van een lid van de familie Van Montfoort vervaardigd voor het Maria-altaar in de Sint-Janskerk in Linschoten. Vanaf de 17e eeuw hing de Gedachtenistafel generaties lang in de hofstede Heulenstein in Linschoten. In 1659 was het schilderij privébezit van jonkheer Godschalk van Harmale. Na diens dood in 1662 erfde zijn neef Gerlach van der Capellen, heer van Mervelt en Schalkwijk, het doek. In 1666 deed hij het over aan Leonard van der Nath, die het in 1705 op zijn beurt overdeed aan Magdalena van Outvorst. Toen zij in 1712 stierf liet zij het na aan haar zoon Hendrik de Sandra. Elisabeth Buijs, vrouwe van Kattenbroek, nam het doek in 1775 over van de erven van Hendrik de Sandra en deed het op 28 november 1810 over aan Bastiaan van Rossum. Hij liet het in 1836 na aan Jan Knijff, die het in 1848 weer naliet aan Mensina Knijff. Toen zij in 1880 stierf werd het eigendom van haar echtgenoot Hermanus van der Lee, die het in 1884 naliet aan Jan Janse Koning. Op 9 augustus 1885 schonk Koning het schilderij aan het Rijksmuseum in Amsterdam.

(bron: Wikipedia / Rijksmuseum)